«میلیاردرهای تکنولوژی: بیل گیتس»؛ مهندس کارآفرین و نیکوکار

mymoviz ۲۷ دی ۱۴۰۱